Mineral Business Media Croatia logo
naslovnica

Mineral, stručni magazin za rudarstvo i graditeljstvo, namijenjen je stručnoj javnosti koja djeluje na području eksploatacije i prerade mineralnih sirovina te graditeljstva - niskogradnje. Tematski obrađuje čvrste mineralne sirovine i njihovu eksploataciju, miniranje, eksplozive, tehnologije u preradi i oplemenjivanju mineralnih sirovina, rudarsku i građevinsku mehanizaciju te zahvaća područje niskogradnje, geotehnike, geologije i istraživanja.

ROLLSHOW-MINEX

Copyright Business Media Croatia