Godišnja pretplata na Mineral uključuje 6 brojeva koji slijede od datuma uplate i iznosi:

• 250 kn za Hrvatsku (uključena poštarina i PDV) Narudžbenica
• 50 € za inozemstvo (uključena poštarina)

Detalji za uplatu:
Račun br.: HR8823300031100209173, Societe Generale – Splitska banka d.d.
Primatelj: Business Media Croatia d.o.o.
Svrha doznake: Pretplata na Mineral
Poziv na broj: 0113-OIB

Molimo da nas o uplati pretplate obavijestite i dostavite nam ispunjenu narudžbenicu, kako bismo Vaše podatke pravovremeno unijeli u bazu i poslali Vam račun.

Ukoliko želite ponudu za pretplatu, ispunjenu narudžbenicu pošaljite mailom ili faxom.

Kontakt:
Suzana Kovačić
Odjel pretplate
Tel: +385-1-6311 800
Fax. +385-1-6311 810
e-mail: suzana.kovacic@bmcroatia.hr

Copyright Business Media Croatia